دنبال یه مشاور خوب برای توسعه مرغداری خود می گردید ؟

ارائه تجهیزات روز

بازدید از مجموعه شما

تنوع در محصولات

هواکش های صنعتی

سیستم های گرمایشی

تجهیزات مرغداری

بازرگانی قاسمی

با بیشتر از ۲۰ سال تجربه در حوزه کشاورزی و تجهیزات مرغداری در خدمت شماست.

0
مرغداری بازدید شده
0
مرغداری تجهیز شده
0
محصول
0
مشتری راضی

درخواست تماس تلفنی.

    گرگان (مرکز آموزش، نمایشگاه و انبار)

    فروشگاه گنبد

    فروشگاه جرجان