ابعاد این دریچه ها ۳۰* ۶۰ سانتی متـر و جنس آن ها از پلـی استایـرن (Hi PS) و ضد اشعۀ مـاوراء بنفش می باشد.