نمایشگاه کشاورزی و دام وطیور در گنبدکاووس

Untitled-1
Untitled-2
Untitled-3
Untitled-4

دومین نمایشگاه تخصصی کشاورزی حفاظتی حفاظت از آب و خاک،نهاده ها و صنعت دام و طیور آبزیان در گنبدکاووس درتاریخ ۳ لغایت ۶ دی ماه ۱۳۹۸