<iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/6ONw0/vt/frame” style=”width:50px; height:250px !important; ” allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>

اهمیت فیلتراسیون

اهمیت فیلتراسیون جداسازی ذرات در طی فیلتراسیون یعنی:یک فرآینده خطی،فرآینده دایم و پیوسته،تصفیه کامل همه جریان در گردش

اهداف فیلتراسیون

پشتیبانی از همه ی هجزائی که درداخل تاسیسات هستند.

نصب و تجهیزات فیلتراسیون به منظور:

بهبود رفتار هیدرولیکی در لوله

ممانعت از گرفتگی در شبکه ی لوله(کنترل،پشتیبانی،ارزیابی)

کاهش نیروی بهره برداری

نوع گرفتگی

ذرات معلقی که به وسیله ی آب جا به جا میشوند مطابق قابلیت و توانایی ایجاد گرفتگی به شرح زیر طبقه بندی میشود:

ارزیابی ذرات(با قابلیت ایجاد گرفتگی مستقیم،بدون قابلیت ایجاد گرفتگی مستقیم)

منشاء ذرات(منشاء فیزیکی،منشاء شیمیایی،منشاء بیولوژیکی)

  • منشاء فیزیکی(گرفتگی داخلی،گرفتگی خارجی)
  • منشاء شیمیایی(گرفتگی مستقیم،گرفتگی غیرمستقیم)
  • منشاء بیولوژیکی(بدون قابلیت تکثیر،بدون قابلیت تکتیر)

قابلیت گرفتگی

۱.کیفیت آب منبع آب

۲.کیفیت آب ورودی به سیستم

۳.کیفیت آب قبل از تجهیزات فیلتراسیون

ارزیابی سیستم فیلتراسیون

۱.کیفیت آب  ۲.دبی  ۳.فشار  ۴.درجه فیلتراسیون  ۵.مقصد اب فیلتر شده  ۶.تصفیه های قبلی،منشاء آبی که نیاز به تصویه دارد  ۷.مشخصات تاسیسان  ۸٫نیاز شستوشویی  ۹.نوع فیلتر

راه حل های فیلتراسیون به واسطه

  • آزمایش عملی
  • قابل پیاده کردن و قابلیت تطبیق تجهیزات

برای اجتناب از کلی گویی لازم است هر تاسیسات جداگانه و منفرد مورد بررسی قرار گیرد و صرحها فقط بر اساس داده های آزمایش آب بررسی شوند.

هنوز هیچ نظری وجود ندارد.

اولین کسی باشید که نظری برای "فیلتر های آزود" می دهد