در عصر جدید به منظور بالا بردن کیفیت تولید، مدیریت بهینه فارم و منابع انسانی و همچنین کاهش مصرف انرژی در صنعت طیور، استفاده از اتوماسیون در سالن های پرورش و تولید، امری دوری ناپذیراست.

اهداف کلی سیستم اتوماسیون سالن های مرغداری:

 • بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش 50 درصدی مصرف سوخت
 • کاهش هزینه های سربار طی دوره و هزینه های سالانه
 • جلوگیری از بروز هرگونه خطا و اشتباه توسط نیروی انسانی در سالن
 • کاهش تردد نیروی انسانی به داخل سالن و جلوگیری از انتقال بیماری و استرس میان طیور
 • امکان افزایش تراکم تا 18 قطعه مرغ 2.5 کیلویی در هر متر مربع 

برنامه های فنی:

 • سیستم مدیریت تهویه ترکیبی (عرضی ، انتقالی و تونلی) برای اولین بار در ایران
 • سیستم مدیریت 6 الی 26 گـروه فـن بـه صورت مجزا
 • سیستم مدیریت فــن هــای دور متغیــر (گروه مجزا)
 • سیستم مدیریت گرمایــش ســالـــــن (هیتــرهــــا)
 •  سیستم مدیریت سرمایــش سـالــن (پد خنک کننده)
 • سیستم مدیریت نــور سالــن (طلوع و غروب خورشید)
 • سیستم مدیریت تـغــذیــــه – سیستم تنظیم زاویـــه دریـچــه هــــا
 • سیستم تنظیم میزان ورودی هوای تونلی(پرده های ورودی- دریچه های تونلی)
 • سیستم تنظیم رطوبت سالن (مه پاش)
 • کنترل گازهای مضر (آمونیاک)، با ایجاد تعـادل بین دما و رطوبت( انحصاری)
 • مجهز به سنسور دما در داخل و بیرون سالـن به صورت مجزا (برای اولین بار)
 • قابلیت اتصال به کامپیوتر و کنترل سالن از هر نقطه دنیـا
 • قابلیت گزارش گیـری دمــا و رطوبت سالن در کل دوره
 • مشاهـده میـزان دان و آب مصـرفـی روزانــه و کل دوره
 • مجهــز به سیستــم هشـــدار دهنــده
 • قابلیت ارسال همزمان SMS به چند خط