ظرفیت ورودی برق از شبکه توزیع، باید توسط تکنسین برق کاربلد بررسی شود. برق کشی گلخانه باید بر اساس استاندارد های کشوری می باشد. استفاده از کابل های روکشدار و سیستم هشدار دهنده برای زمانی که در شبکه ی برق آشفتگی ایجاد میشود و یا سیستم های کنترل کننده ی عوامل محیطی از کار می افتند، ضروری می باشد. بیشبینی و نصب ژنراتور به عنوان برق اضطراری نیز لازم می باشد.

برای انجام انواع سیم کشی برق گلخانه، شرکت های گوناگونی فعالیت می نمایند و همینطور برخی نیز به صورت آماتور به این کار می پردازند که ما توصیه می نماییم برای یک کار دقیق، خلاقانه و همینطور استاندارد، به اجرا کنندگان اصلی مراجعه کنید تا خیالتان راحت باشد.

شرکت ارگ سبز پارتاک مفتخر است با همکاری تیم کاملا حرفه ای برای اجرای کامل سیستم برق کشی گلخانه  که شامل موارد زیر است در خدمت مشتریان عزیز باشد :

  • سیم کشی گلخانه
  • برق کشی دریچه ها و پمپ ها
  • کابل کشی برق و تابلو کلیه سیستم ها
  • نصب و بهبود سیستم روشنای و تجهیزات جانبی گلخانه و غیره

 

ظرفیت ورودی برق از شبکه توزیع، باید توسط تکنسین برق کاربلد بررسی شود. برق کشی گلخانه باید بر اساس استاندارد های کشوری می باشد. استفاده از کابل های روکشدار و سیستم هشدار دهنده برای زمانی که در شبکه ی برق آشفتگی ایجاد میشود و یا سیستم های کنترل کننده ی عوامل محیطی از کار می افتند، ضروری می باشد. بیشبینی و نصب ژنراتور به عنوان برق اضطراری نیز لازم می باشد.

برای انجام انواع سیم کشی برق گلخانه، شرکت های گوناگونی فعالیت می نمایند و همینطور برخی نیز به صورت آماتور به این کار می پردازند که ما توصیه می نماییم برای یک کار دقیق، خلاقانه و همینطور استاندارد، به اجرا کنندگان اصلی مراجعه کنید تا خیالتان راحت باشد.

شرکت ارگ سبز پارتاک مفتخر است با همکاری تیم کاملا حرفه ای برای اجرای کامل سیستم برق کشی گلخانه  که شامل موارد زیر است در خدمت مشتریان عزیز باشد :

  • سیم کشی گلخانه
  • برق کشی دریچه ها و پمپ ها
  • کابل کشی برق و تابلو کلیه سیستم ها
  • نصب و بهبود سیستم روشنای و تجهیزات جانبی گلخانه و غیره