سیستم تله تخم گذار اتوماتیک در سالن های مرغ های مادر گوشتی و تخم گذار جهت جمع آوری اتوماتیک تخم مرغ های نطفه دار و انتقال به خارج از سالن ، استفاده می شود . از مزایای این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بهبود راندمان تولید

کاهش درصد تخم مرغ های شکسته و آلوده

کاهش چشمگیر نیروی کارگری

کاهش رفت و آمد به سالن و حفظ شرایط قرنطینه

ایجاد فضایی استاندارد جهت تخمگذاری و کاهش تخم گذاری در بستر

از مشخصات اصلی تله تخم گذار اتوماتیک می توان به موارد ذیل اشاره کرد  :

  • کفی متحرک داخل آشیانه جهت تخلیه اتوماتیک پرنده در شب
  • جمع آوری اتوماتیک تخم مرغ های نطفه دار کل سالن توسط نوار مرکزی مسطح
  • طراحی استاندارد نوار جمع آوری تخم مرغ و کفی مخصوص جهت به حداقل رساندن تخم مرغ های شکسته (کمتر از 8/0 درصد )
  • چرخش اتوماتیک بستر آشیانه جهت بیرون ریختن فضولات و تعبیه سیستم پاک کننده اتوماتیک نوار جمع آوری تخم مرغ، جهت کاهش درصد آلودگی تخم مرغ های نطفه دار
  • بستر پلاستیکی نرم و انعطاف پذیر در کف آشیانه ، جهت ایجاد فضایی استاندارد و بهداشتی برای تخم گذاری
  • دارای فضای کافی در هر آشیانه جهت تخم گذاری همزمان 5 الی6 مرغ