ابعاد این دریچه ها 30* 60 سانتی متـر و جنس آن ها از پلـی استایـرن (Hi PS) و ضد اشعۀ مـاوراء بنفش می باشد.