دستگاه مه پاش چیست؟

ثابت نگه داشتن رطوبت، یکی از عوامل مهم در گلخانه ها می باشد. رطوبت زیر 30 % برای گیاهان خطر ساز می باشد و حتی ممکن است منجر به از بین رفتن آن ها بشود. از دستگاه مه پاش یا مه ساز در تابستان برای افزایش رطوبت و خنک کردن و در زمستان برای جلوگیری از خشک شدن هوا مورد استفاده قرار می گیرد. دسترسی به رطوبت مطلوب و بهینه در گلخانه ها به سه عامل بستگی دارند:

  1. تهویه مناسب
  2. وجود سایه
  3. رطوبت

سیستم مه پاش یا میست سیستمی که بوسیله آن فضای گلخانه ها، مرغداری ها و سالن های بزرگ طی فرایند تبخیر آب و بدون خیس کردن و ریزش آب روی خود گیاهان، خنک می شود. دستگاه مه پاش یا سیستم مه پاش در فضای باز و فضای بسته قابل استفاده می باشد. در فضای بسته هدف دستگاه مه پاش یا مه ساز، خنک کردن و تامین رطوبت محیط در مکان هایی همچون گلخانه ها می باشد. در فضای باز هدف از ایجاد سیستم مه پاش یا دستگاه مه پاش، تنها خنک کردن و شاداب کردن محیط و اطرافیان می باشد. در این فرایند ذرات پودری شکل آب که توسط دستگاه مه پاش یا مه ساز تولید شده اند، حرارت هوا را گرفته و خود تبخیر شده و نهایتا خنک سازی انجام می شود. این کار توسط نازل های برنجی متصل به شیلنگ های تحت فشار دستگاه مه پاش انجام می شود. با توجه به اینکه اساس کار سیستم مه پاش یا رطوبت ساز تبخیر است، بنابراین در محیط های شرجی سیستم های مه پاش یا مه ساز کارایی ندارد. شرکت فن آوران آریا محور (فامکو) آماده طراحی، مشاوره و تأمین سیستم های مه پاش یا دستگاه مه پاش و همچنین ارائه خدمات و لیست قیمت مه پاش یا رطوبت ساز به مشتریان خود است. سیستم مه پاش یا دستگاه مه پاش گلخانه ای قادر می باشد هوا را تا 10 درجه سانتی گراد خنک کند.