مشخصات فنی پدهای سلولزی

عرض پدها با بلوکهایی با عرض 60 سانتی متروارتفاع 1 و 1.5 و 2 متر ساخته می شود. پد سلولزی گلخانه ای، بسته به شرایط اقلیمی منطقه، نوع محصول کشت شده و ارتفاع خود گلخانه تعیین می شوند.

پدسلولزی با ضخامت 10 سانتی متر بیشترین کاربرد را دارد و بعد از آن ضخامت 15 سانتی مترهست که مورد استفاده قرار میگیرد. این روش خنک کردن فضای گلخانه، روش خنک کردن بر پایه ی اختلاف درجه حرارت خشک و تر می باشد، زیرا درجه حرارت تر کمتر از درجه حرارت خشک است.

در مواقعی که هوا صد درصد مرطوب باشد، درجه حرارت هوا این قابلیت را دارا می باشد که به اندازه ی اختلاف درجه حرارت خشک و تر کاهش یابد.

مناسب ترین زمان اندازه گیری درجه حرارت تر ظهر می باشد به این دلیل که در این زمان میزان تابش خورشید و دمای هوا به بالاترین حد خود می رسد که نهایتا اختلاف درجه حرارت خشک و تر بیشترین مقدار است. درواقع دراین زمان سیستم بالاترین پتانسیل خنک کنندگی رادارد.

البته شایان ذکراست که کارایی پدها درشرایط مختلف آب وهوایی متفاوت است.

انواع پد گلخانه

پد گلخانه مدل 7060:

درصورتی که لایه های کاغذ پد سلولزی با طول موج 7میلی متربر روی هم قرار گرفته  و زاویه 60 درجه را شکل بدهند؛ پد سلولوزی مدل 7060 نامیده می  شود. این مدل زمانی بکارمی رود  که نیاز به سرعت هوای بالاتری باشد. بطور مثال: پیش خنک کننده های توربین های گازی.

ابعاد پدسلولزی 7060 بنابر انتخاب مشتری  و بر اساس ظرفیت  و ابعاد سیستم خنک کننده بوده  که معمولا دراین مدل هم، از آبریز یا توزیع کننده در قسمت بالایی پد سلولزی استفاده می شود. هم چنین راندمان پدهای مدل 7060، هشتادو هفت درصد است.

پد سلولزی گلخانه مدل 5090 :

درصورتی که لایه های کاغذ پدهای سلولزی با طول موج 5 میلی متر روی هم قرار گرفته باشند و زاویه 90 درجه را تشکیل دهند پد سلولزی مدل 5090 نامیده می شود. این مدل پدهای سلولزی برای دستگاههای تامین کننده هوای خنک یا اصطلاحأ کولر دراماکن مسکونی و تجاری و یا صنعتی مناسب است.

ابعاد پدهای سلولزی 5090 بنابر انتخاب مشتری می باشد. و معیار محاسبه حجم و ارزش قیمتی آن براساس متر مکعب است.