پرشروسل (Pressure vessel) چیست؟

پرشروسل یا همان پوسته ممبران یا هوزینگ ممبران (Membrane Housing)، محفظه ای است از جنس فایبر گلاس یا استیل که وظیفه آن نگهداری از ممبران (ممبرین) دستگاه تصفیه آب RO می باشد.

انواع پرشروسل بر اساس قطر

پرشروسل 4 اینچ

پرشروسل 8 اینچ

پرشروسل های صنعتی در سایز های 4 اینچ و 8 اینچ می باشند. عموماً جهت طراحی و ساخت دستگاه های تصفیه آب صنعتی با ظرفیت پایین تر از 50 مترمکعب در شبانه روز، از پرشر وسل 4 اینچ و برای طراحی دستگاه های تصفیه آب صنعتی با ظرفیت بالاتر از 50 متر مکعب در شبانه روز، از پرشر وسل قطر 8 اینچ استفاده میشود.

انواع پرشروسل بر اساس نوع ورودی

پرشر وسل ها با توجه به محل ورودی آب به دو دسته ساید پورت (Side Port) و اند پورت (End Port) تقسیم می شوند.

در پرشروسل ساید پورت محل قرارگیری خروجی آب بر روی بدنه پرشر وسل و در پرشر وسل اند پورت خروجی آب در ابتدا و انتهای پرشر وسل قرار دارد.

در شکل زیر تفاوت بین وسل اند پورت و وسل ساید پورت به وضوح مشخص می باشد.

دسته بندی پرشروسل ها بر اساس فشار 

عموما پرشروسل ها با توجه به فشار کاری دستگاه تصفیه آب صنعتی به سه دسته زیر تقسیم بندی میشوند:

پرشروسل فشار 300psi

جهت دستگاه های آب لب شور و آب چاه

پرشروسل فشار 450psi و 600psi

جهت دستگاه های آب تقریبا شور با 10.000ppm tds

پرشروسل فشار 1000psi و 1200psi

جهت دستگاه های آب دریا

همچنین طول پرشروسل بر اساس تعداد ممبرانی که در آن جایگذاری میشود به شرح ذیل می باشد :

پرشر وسل 4 اینچ 1 المان (یک المانه)

پرشر وسل 4 اینچ 2 المان (دو المانه)

پرشر وسل 8 اینچ 1 المان (یک المانه)

پرشر وسل 8 اینچ 2 المان (دو المانه)

پرشر وسل 8 اینچ 3 المان (سه المانه)

پرشر وسل 8 اینچ 4 المان (چهار المانه)

پرشر وسل 8 اینچ 5 المان (پنج المانه)

پرشر وسل 8 اینچ 6 المان (شش المانه)

اجزا و متعلقات پرشروسل

 

هر پرشروسل یا همان هوزینگ ممبران شامل اجزای زیر می باشد :

پوسته یا هوزینگ ممبران Housing

بست ویکتالیک Victaulic Clamp

اورینگ O-ring

درب یا کپ پرشروسل Gap