سیستم کنترل گلخانه هوشمند از چه تجهزاتی تشکیل شده است؟

در یک سیستم کنترل گلخانه هوشمند انواع تجهیزات مختلف مانند نرم افزارهای کامپیوتری و سنسورها به یکدیگر متصل شده اند تا درباره محیط گلخانه اطلاعات جمع آوری کنند و باعث افزایش بازدهی گلخانه شوند. این تکنولوژی خلاقانه از تعداد زیادی سنسور استفاده می کند که همگی به یک کامپیوتر کنترل کننده اقلیم گلخانه متصل شده اند. سنسورهای این سیستم از طریق یک ایستگاه هواشناسی بر عوامل مختلفی همچون دما، رطوبت، رسانایی الکتریکی، pH، کربن دی اکسید، میزان مه ، سایه و شرایط جوی بیرون از گلخانه کنترل و نظارت دارند.

اطلاعاتی که توسط سنسورهای مختلف جمع آوری می شوند نه تنها فاکتورهای مختلف محیط داخلی گلخانه را کنترل می کنند بلکه موجب صرفه جویی در وقت، انرژی و نیروی انسانی می شوند. در سیستم نرم افزاری حداقل ۵ نوع جدول برنامه ریزی مختلف برای آبیاری گیاهان وجود دارد که می توان آن را متناسب با نوع گیاهان کاشته شده تنظیم کرد. باغداران از سیستم کنترل گلخانه هوشمند استفاده می کنند تا مطمئن باشند محصولاتی سالم برداشت می کنند و میزان تولید آن ها بیشتر می شود که همه این ها در نهایت به معنای سود بیشتر است.