جت فن های آکسیال V

تماس بگیرید

کاربرد جت فن:

جدا از کاربرد جت فن ها در تونل، استفاده از جت فن ها در پارکینگ برای کنترل دود بسیار معمول است.

جت فن ها د رپارکینگ چگونه کار میکنند؟

جت فن های مورد استفاده در پارکینگ از نوع F300 یا F400 بوده که دمای 300 یا 400 درجه را به مدت 2 ساعت تحمل میکند.
پروانه این جت فن ها از نوع رادیال یا اکسیال بوده که در ادامه در مورد استفاده آن توضیحات بیشتری داده شده است.

  • برای جابجایی هوای در محیط بسته مانند پارکینگ، تونل و محیط های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
  • از ورق گالوانیزه گرم با دو ساپورت برای اطمینان بیشتر استفاده شده است.
  • در جت فن مدل جی اف از دو سیرکولاتر از جنس ورق گالوانیزه استفاده شده است.
  • هدایت هوا به صورت مستقیم
  • نوع های مختلف کلید حفاظتی برای فن

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “جت فن های آکسیال V”