فن تانژانت دمنده

تماس بگیرید

برای نصب در گوشه ها و صرفه جویی در فضا بسیار مناسبند.

مانند پرده های هوا و خنک کاری صفحات مدار

فن تانژانت دمنده جریان عریض و یکنواخت را فراهم می آورد.

با توجه به عمود بودن جریان هوای ورودی و خروجی در این فن ها و شکل مستطیلی آن، برای نصب در گوشه ها و صرفه جویی در فضا بسیار مناسبند.

فن های تانژانت برای کاربرد هایی که جریان هوایی عریض و یکنواخت نیاز دارند مانند پرده های هوا و خنک کاری صفحات مدار مناسب هستند.

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “فن تانژانت دمنده”