پمپ آب کولر دمنده

تماس بگیرید

پمپ آب کولر دمنده PCP-5H2 میزان آبدهی برابر 13 لیتر در دقیقه و سرعت گردش موتور  2600 دور بر دقیقه دارد. پمپ ها از مناظر گوناگون دارای انواع مختلفی هستند. پمپ آب کولر از نوع سانتریفوژ (گریز از مرکز) تک مرحله ای است که پره های آن از نوع جریان محوری یا همان پروانه ای است.

موتور الکتریکی پمپ نیز از نوع تک فاز القایی با قطب چاک ‌دار است. موتورالکتریکی و پروانه ی پمپ دو قسمت اصلی الکتروپمپ آب هستند که با یک میله ی بلند به هم متصل می شوند. موتور الکتریکی که در بالاترین قسمت الکتروپمپ بوده و بیرون آب قرار دارد دارای یک کلاهک محافظ است تا از پاشش آب روی موتور جلوگیری کند. پروانه ی پمپ معمولا سه یا چهار پره است و در انتهای پایینی یعنی درون پایه ی پمپ که زیر آب است قرار دارد. خروجی آب پمپ در واقع لوله ی کوتاه و کوچکی است که به آن چپقی می گویند و روی همین پایه ی دامنی شکل واقع شده است. پمپ آب کولر دمنده PCP-5H2S توانی برابر  58 وات داشته،  نوع سيال که باید از آن استفاده کنید آب تمیز بوده و  تک فاز می باشد.

پمپ آب کولر دمنده PCP-5H2S  دارای(IP) درجه محافظت  3X می باشد. پمپ آب کولر به صورت ایستاده در کف کولر قرار می گیرد و با دو پین به بدنه ی کولر متصل و ثابت می شود. پایه پمپ باید درون یک سبد آشغالگیر قرار بگیرد تا رسوبات و تکه های پوشال وارد پمپ نشده و عملکرد آن را مختل نکنند. پمپ های جدیدتر خود دارای صافی در ورودی بوده و نیازی به سبد آشغالگیر ندارند، اما استفاده از سبد برای اطمینان فکر بدی نیست. انواع پمپ آب کولر به دو مدل از نظر نوع استاتور و از نظر نیروی محرکه تقسیم بندی می شوند. هنگامی که موتور الکتریکی با استفاده از محور، پروانه کوچک را می‌چرخاند، آب از تشتک کولر و از طریق سوراخ های کفی پمپ به داخل پمپ مکش می شود. پروانه ی پمپ آب را با فشار به سمت خروجی پمپ می راند. خروجی یا همان چپقی به یک سه راهی انشعاب متصل است و آب سه قسمت شده هر قسمت از طریق یک شلنگ به بالای پوشال ها می رسد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پمپ آب کولر دمنده”