پمپ محیطی (APm)

تماس بگیرید

 (APm)

پمپ محیطی (APm)

Peripheral Pump

برای انتقال آب تمیز و دیگر مایعات در خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه به آب هستند.

مناسب برای مصارف خانگی، سیستم ها، آبیاری اتوماتیک، سیستم های تهویه کوچک و سایر تجهیزات

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پمپ محیطی (APm)”